EkumenickýEzechiel6,3

Ezechiel 6:3

Po­vedz: Vy, iz­rael­ské vr­chy, počúvaj­te slovo Pána, Hos­podina! Tak­to vraví Pán, Hos­podin, vr­chom a pahor­kom, riečis­kám a údoliam: Hľa, ja pri­vodím na vás meč a znivočím vaše obet­né výšiny.


Verš v kontexte

2 Človeče, ob­ráť sa tvárou k izraelským vr­chom a prorokuj proti nim. 3 Po­vedz: Vy, iz­rael­ské vr­chy, počúvaj­te slovo Pána, Hos­podina! Tak­to vraví Pán, Hos­podin, vr­chom a pahor­kom, riečis­kám a údoliam: Hľa, ja pri­vodím na vás meč a znivočím vaše obet­né výšiny. 4 Vaše ol­táre spust­nú, vaše kadid­lové ol­táre budú roz­bité a vašich po­bitých po­hádžem pred vaše mod­ly.

späť na Ezechiel, 6

Príbuzné preklady Roháček

3 a po­vieš: Vr­chy Iz­raelove, počuj­te slovo Pána Hos­podina! Tak­to hovorí Pán Hos­podin vr­chom a brehom, po­tokom a údoliam: Hľa, ja uvediem na vás meč a zkazím vaše výšiny,

Evanjelický

3 Vy, iz­rael­ské vr­chy, počúvaj­te slovo Hos­podina, Pána! Tak­to vraví Hos­podin, Pán, vr­chom a pahor­kom, riečis­kám a údoliam: Hľa, ja uvediem na vás meč a znivočím vaše obet­né výšiny.

Ekumenický

3 Po­vedz: Vy, iz­rael­ské vr­chy, počúvaj­te slovo Pána, Hos­podina! Tak­to vraví Pán, Hos­podin, vr­chom a pahor­kom, riečis­kám a údoliam: Hľa, ja pri­vodím na vás meč a znivočím vaše obet­né výšiny.

Bible21

3 Řekni: Iz­rael­ské ho­ry, slyš­te slovo Panovníka Hos­po­di­na. Toto praví Panovník Hos­po­din horám a výšinám, stržím a roklinám. Hle, přivádím na vás meč a zničím vaše výši­ny!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček