EkumenickýEzechiel29,20

Ezechiel 29:20

Ako od­menu za námahu vy­naloženú proti Týru som mu dal Egypt, pre­tože konal pre mňa — znie výrok Pána, Hos­podina.


Verš v kontexte

19 Pre­to tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hľa, Egypt vy­dám na­pos­pas babylon­skému kráľovi Nebúkad­necarovi. Po­od­náša jeho bohat­stvo, po­berie jeho korisť, ulúpi jeho lup a to bude od­mena pre jeho voj­sko. 20 Ako od­menu za námahu vy­naloženú proti Týru som mu dal Egypt, pre­tože konal pre mňa — znie výrok Pána, Hos­podina. 21 Toho dňa spôsobím, aby vy­rás­tol roh domu Iz­raela a tebe do­volím ot­voriť ús­ta medzi nimi. Po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin.

späť na Ezechiel, 29

Príbuzné preklady Roháček

20 Za jeho plácu, za ktorú slúžil, dám mu Egypt­skú zem, pre­tože to vykonali mne, hovorí Pán Hos­podin.

Evanjelický

20 Ako od­menu za námahu vy­naloženú proti nemu dal som mu Egypt, pre­tože konali pre mňa - znie výrok Hos­podina, Pána.

Ekumenický

20 Ako od­menu za námahu vy­naloženú proti Týru som mu dal Egypt, pre­tože konal pre mňa — znie výrok Pána, Hos­podina.

Bible21

20 Odměnou za jeho služ­by, za to, co pro mě uděla­li, mu dávám Egypt, praví Panovník Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček