EkumenickýEzechiel11,24

Ezechiel 11:24

Po­tom ma duch zdvihol a pro­stred­níc­tvom Božieho ducha ma zaniesol vo videní do Chal­dej­ska k zajatým. Po­tom od­išlo odo mňa videnie, ktoré som mal.


Verš v kontexte

23 Po­tom Hos­podinova sláva od­išla z mesta na­hor a za­stala na vr­chu východ­ne od mes­ta. 24 Po­tom ma duch zdvihol a pro­stred­níc­tvom Božieho ducha ma zaniesol vo videní do Chal­dej­ska k zajatým. Po­tom od­išlo odo mňa videnie, ktoré som mal. 25 Vy­rozp­rával som zajatým všet­ko, čo mi Hos­podin dal prežiť vo videní.

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

24 Potom ma vy­z­dvihol Duch a do­viedol ma zase do Chal­dej­ska k zajatým vo videní, v Duchu Božom. A tak od­išlo hore odo mňa videnie, ktoré som videl.

Evanjelický

24 Po­tom ma duch zdvihol a pro­stred­níc­tvom Ducha Božieho ma zaniesol vo videní do Chal­dej­ska k zajatým. Po­tom od­išlo odo mňa videnie, ktoré som mal.

Ekumenický

24 Po­tom ma duch zdvihol a pro­stred­níc­tvom Božieho ducha ma zaniesol vo videní do Chal­dej­ska k zajatým. Po­tom od­išlo odo mňa videnie, ktoré som mal.

Bible21

24 Ve vi­dění, které jsem do­stal od Božího Du­cha, se mě Duch zmo­cnil a přene­sl mě k vy­hnan­cům v Babylo­nii. Po­tom mi to vi­dění zmize­lo

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček