EkumenickýEzechiel11,25

Ezechiel 11:25

Vy­rozp­rával som zajatým všet­ko, čo mi Hos­podin dal prežiť vo videní.


Verš v kontexte

23 Po­tom Hos­podinova sláva od­išla z mesta na­hor a za­stala na vr­chu východ­ne od mes­ta. 24 Po­tom ma duch zdvihol a pro­stred­níc­tvom Božieho ducha ma zaniesol vo videní do Chal­dej­ska k zajatým. Po­tom od­išlo odo mňa videnie, ktoré som mal. 25 Vy­rozp­rával som zajatým všet­ko, čo mi Hos­podin dal prežiť vo videní.

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

25 A hovoril som zajatým všet­ky slová a veci Hospodinove, ktoré mi ukázal.

Evanjelický

25 Vy­rozp­rával som zajatým všet­ko, čo mi Hos­podin dal prežiť vo videní.

Ekumenický

25 Vy­rozp­rával som zajatým všet­ko, čo mi Hos­podin dal prežiť vo videní.

Bible21

25 a já jsem vy­hnan­cům po­věděl všech­no, co mi Hos­po­din ukázal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček