Ekumenický2. Mojžišova7,18

2. Mojžišova 7:18

Exodus

Aj ryby, čo sú v Níle, po­hynú. Níl bude pách­nuť, takže Egypťania nebudú môcť z neho piť vodu.


Verš v kontexte

17 Pre­to Hos­podin hovorí: Podľa toh­to po­znáš, že ja som Hos­podin: Po­zri, teraz palicou, ktorú mám v ruke, ud­riem vodu v Níle a tá sa zmení na krv. 18 Aj ryby, čo sú v Níle, po­hynú. Níl bude pách­nuť, takže Egypťania nebudú môcť z neho piť vodu. 19 Po­tom Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Po­vedz Áronovi: Vez­mi si palicu a vy­stri ruky nad egypt­ské vody, nad ich po­toky, níl­ske kanály, jazerá a nad všet­ky vod­né nád­rže. Zmenia sa na krv. V celom Egyp­te, ešte aj v drevených a kamen­ných nádobách bude krv.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

18 A ryby, ktoré sú v rieke, po­mrú, a rieka sa zo­sm­radí, a bude sa hnusiť Egypťanom piť vodu z rieky.

Evanjelický

18 ryby v Níle po­hynú a Níl bude pách­nuť, takže Egypťania nebudú môcť piť vodu z Nílu.

Ekumenický

18 Aj ryby, čo sú v Níle, po­hynú. Níl bude pách­nuť, takže Egypťania nebudú môcť z neho piť vodu.

Bible21

18 Ry­by, které jsou v Ni­lu, po­mřou a nil­ská voda bude pách­nout tak, že se jí Egypťané bu­dou ští­tit napít.‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček