Ekumenický2. Mojžišova7,17

2. Mojžišova 7:17

Exodus

Pre­to Hos­podin hovorí: Podľa toh­to po­znáš, že ja som Hos­podin: Po­zri, teraz palicou, ktorú mám v ruke, ud­riem vodu v Níle a tá sa zmení na krv.


Verš v kontexte

16 Po­vieš mu: Hos­podin, Boh Heb­rejov, ma po­siela k tebe s odkazom: Pre­pusť môj ľud, aby mi na púšti slúžil. Ty si ho do­siaľ ne­pos­lúchol. 17 Pre­to Hos­podin hovorí: Podľa toh­to po­znáš, že ja som Hos­podin: Po­zri, teraz palicou, ktorú mám v ruke, ud­riem vodu v Níle a tá sa zmení na krv. 18 Aj ryby, čo sú v Níle, po­hynú. Níl bude pách­nuť, takže Egypťania nebudú môcť z neho piť vodu.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

17 Tak­to hovorí Hos­podin: Po tom­to po­znáš, že ja som Hospodin: hľa, uderím palicou, ktorá je v mojej ruke, na vody, ktoré v rieke, a ob­rátia sa na krv.

Evanjelický

17 Tak­to vraví Hos­podin: Podľa toho po­znáš, že ja som Hos­podin: Po­zri, ud­riem palicou, ktorú mám v ruke, na vody Nílu a pre­menia sa na krv;

Ekumenický

17 Pre­to Hos­podin hovorí: Podľa toh­to po­znáš, že ja som Hos­podin: Po­zri, teraz palicou, ktorú mám v ruke, ud­riem vodu v Níle a tá sa zmení na krv.

Bible21

17 Tak­to praví Hos­po­din: ‚Nyní po­znáš, že já jsem Hospodin!‘ Po­hleď, ho­lí, kte­rou mám v ru­ce, udeřím do vody Nilu a ta se ob­rátí v krev.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček