Ekumenický2. Mojžišova20,23

2. Mojžišova 20:23

Exodus

Toto mi nerob­te: nerob­te si pre seba striebor­ných ani zlatých bohov.


Verš v kontexte

22 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Toto po­vedz Iz­raelitom: Videli ste, že som sa s vami rozp­rával z neba. 23 Toto mi nerob­te: nerob­te si pre seba striebor­ných ani zlatých bohov. 24 Urobíš mi ol­tár z hliny a budeš mi na ňom obetovať spaľované obety a obety spoločen­stva, svoje ovce a dobytok. Na každé mies­to, na ktorom ti budem pri­pomínať svoje meno, prídem k tebe a požeh­nám ťa.

späť na 2. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

23 Ne­učiníte si v obecen­stve so mnou striebor­ných bohov alebo zlatých bohov; ne­učiníte si.

Evanjelický

23 ne­urob­te ani striebor­ných bohov pop­ri mne, ani zlatých bohov si nerob­te!

Ekumenický

23 Toto mi nerob­te: nerob­te si pre seba striebor­ných ani zlatých bohov.

Bible21

23 Nic mi ne­po­staví­te na­roveň: ne­u­dělá­te si bohy ze stříb­ra ani bohy ze zla­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček