Ekumenický2. Mojžišova20,22

2. Mojžišova 20:22

Exodus

Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Toto po­vedz Iz­raelitom: Videli ste, že som sa s vami rozp­rával z neba.


Verš v kontexte

21 Ľud zo­stal stáť obďaleč a Mojžiš sa pri­blížil k oblaku, v ktorom bol Boh. 22 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Toto po­vedz Iz­raelitom: Videli ste, že som sa s vami rozp­rával z neba. 23 Toto mi nerob­te: nerob­te si pre seba striebor­ných ani zlatých bohov.

späť na 2. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

22 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Tak­to po­vieš synom Iz­raelovým: Vy ste videli, že som hovoril s vami z nebies.

Evanjelický

22 Tu riekol Hos­podin Mojžišovi: Tak­to po­vedz Iz­rael­com: Videli ste, že som s vami hovoril z neba;

Ekumenický

22 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Toto po­vedz Iz­raelitom: Videli ste, že som sa s vami rozp­rával z neba.

Bible21

22 Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: „Tak­to pro­mluvíš k synům Iz­rae­le: Sami jste vi­dě­li, že jsem s vá­mi mlu­vil z ne­be.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček