EkumenickýEster8,6

Ester 8:6

Veď ako sa môžem dívať na skazu, ktorá má doľah­núť na môj ľud? Ako by som sa moh­la dívať na skazu môj­ho rodu?


Verš v kontexte

5 a po­vedala: Ak je to kráľovi prijateľné a ak som zís­kala jeho priazeň, ak je správ­ne, čo hovorím kráľovi a ak som milá v jeho očiach, nech na­píšu, aby sa od­volali lis­tiny — ú­klady Hámana Agags­kého, Ham­medátov­ho syna, ktoré na­písal na zničenie Židov na všet­kých kráľov­ských územiach. 6 Veď ako sa môžem dívať na skazu, ktorá má doľah­núť na môj ľud? Ako by som sa moh­la dívať na skazu môj­ho rodu? 7 Kráľ Ahas­vér po­vedal kráľov­nej Es­ter a Židovi Mor­dochajovi: Hľa, Es­ter som dal dom Hámana, ktorého obesili na šibenicu pre­to, že vy­strel svoju ruku proti Židom.

späť na Ester, 8

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo jako by som sa moh­la dívať na zlé, ktoré by prišlo na môj národ, a jako by som sa moh­la dívať na záhubu svoj­ho rodu?!

Evanjelický

6 Veď ako sa môžem dívať na po­hromu, ktorá má za­chvátiť môj ľud? A ako sa môžem dívať na skazu svoj­ho rodu?

Ekumenický

6 Veď ako sa môžem dívať na skazu, ktorá má doľah­núť na môj ľud? Ako by som sa moh­la dívať na skazu môj­ho rodu?

Bible21

6 Jak bych se moh­la dívat na po­hro­mu, která má po­tkat můj lid? Jak bych se moh­la dívat na záhu­bu svých blízkých?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček