EkumenickýEster8,7

Ester 8:7

Kráľ Ahas­vér po­vedal kráľov­nej Es­ter a Židovi Mor­dochajovi: Hľa, Es­ter som dal dom Hámana, ktorého obesili na šibenicu pre­to, že vy­strel svoju ruku proti Židom.


Verš v kontexte

6 Veď ako sa môžem dívať na skazu, ktorá má doľah­núť na môj ľud? Ako by som sa moh­la dívať na skazu môj­ho rodu? 7 Kráľ Ahas­vér po­vedal kráľov­nej Es­ter a Židovi Mor­dochajovi: Hľa, Es­ter som dal dom Hámana, ktorého obesili na šibenicu pre­to, že vy­strel svoju ruku proti Židom. 8 Vy na­píšte v mene kráľa Židom, čo sa vám zdá naj­lepšie, a za­pečaťte to kráľov­ským pečat­ným prs­teňom. Lis­tinu na­písanú v mene kráľa a za­pečatenú kráľov­ským pečat­ným prs­teňom ne­možno totiž od­volať.

späť na Ester, 8

Príbuzné preklady Roháček

7 A kráľ Ahas­ver po­vedal kráľov­nej Es­teri a Židovi Mar­doche­ovi: Hľa, dom Hámanov som dal Es­teri, a jeho obesili na šibenici, pre­tože vy­strel svoju ruku na Židov.

Evanjelický

7 Vtedy kráľ Ahas­vér po­vedal kráľov­nej Es­ter a Židovi Mor­dochajovi: Hľa, Es­ter som dal dom Hámánov, a jeho obesili na šibenicu pre­to, že vy­strel svoju ruku proti Židom.

Ekumenický

7 Kráľ Ahas­vér po­vedal kráľov­nej Es­ter a Židovi Mor­dochajovi: Hľa, Es­ter som dal dom Hámana, ktorého obesili na šibenicu pre­to, že vy­strel svoju ruku proti Židom.

Bible21

7 Král Xer­xes královně Es­ter a Ži­du Mor­de­chajovi od­po­věděl: „Ha­ma­na jsem ne­chal po­vě­sit na kůl a jeho majetek jsem dal Es­ter, pro­tože vztáhl ruku na Ži­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček