EkumenickýEster8,5

Ester 8:5

a po­vedala: Ak je to kráľovi prijateľné a ak som zís­kala jeho priazeň, ak je správ­ne, čo hovorím kráľovi a ak som milá v jeho očiach, nech na­píšu, aby sa od­volali lis­tiny — ú­klady Hámana Agags­kého, Ham­medátov­ho syna, ktoré na­písal na zničenie Židov na všet­kých kráľov­ských územiach.


Verš v kontexte

4 Kráľ vy­strel k Ester zlaté žez­lo, Es­ter po­vs­tala, po­stavila sa pred kráľa 5 a po­vedala: Ak je to kráľovi prijateľné a ak som zís­kala jeho priazeň, ak je správ­ne, čo hovorím kráľovi a ak som milá v jeho očiach, nech na­píšu, aby sa od­volali lis­tiny — ú­klady Hámana Agags­kého, Ham­medátov­ho syna, ktoré na­písal na zničenie Židov na všet­kých kráľov­ských územiach. 6 Veď ako sa môžem dívať na skazu, ktorá má doľah­núť na môj ľud? Ako by som sa moh­la dívať na skazu môj­ho rodu?

späť na Ester, 8

Príbuzné preklady Roháček

5 a riek­la: Jest­li sa vidí kráľovi za dob­ré, a jest­li som našla milosť pred jeho tvárou, a jest­li je to slušná vec a prípust­ná pred kráľom, a jest­li som ja príjem­ná v jeho očiach, nech sa na­píše, aby boly od­volané lis­ty, úmysel Hámana, syna Ham­medatov­ho, Agags­kého, ktoré na­písal, aby vy­hubili Židov, ktorí sú k­dekoľvek vo všet­kých krajinách kráľových.

Evanjelický

5 a po­vedala: Ak je to kráľovi vhod a ak som zís­kala u neho priazeň, ak je správ­ne, čo hovorím kráľovi, a ak som milá v jeho očiach, nech na­píšu, aby sa od­volali lis­tiny - ú­klady Hámána Agags­kého, syna Ham­medátov­ho - ktoré na­písal na zničenie Židov vo všet­kých kráľov­ských provin­ciách.

Ekumenický

5 a po­vedala: Ak je to kráľovi prijateľné a ak som zís­kala jeho priazeň, ak je správ­ne, čo hovorím kráľovi a ak som milá v jeho očiach, nech na­píšu, aby sa od­volali lis­tiny — ú­klady Hámana Agags­kého, Ham­medátov­ho syna, ktoré na­písal na zničenie Židov na všet­kých kráľov­ských územiach.

Bible21

5 a řek­la: „Ráčí-li mi král pro­kázat las­kavost a uzná-li to král za vhodné, jest­liže mu na mně záleží, ať ne­chá na­psat, že se od­vo­lávají ty lis­ty, které vy­mys­lel a sepsal Ha­man, syn Ha­meda­ty Aga­gov­ce, aby vy­hla­dil Ži­dy ve všech pro­vin­ciích říše.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček