Ekumenický5. Mojžišova11,26

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 11:26

Deuteronomium

Po­zrite, dnes vám pred­kladám požeh­nanie a kliat­bu:


Verš v kontexte

25 Ni­kto ne­ob­stojí pred vami. Strach a hrôzu pred vami zošle Hos­podin, váš Boh, na celú krajinu, do ktorej vstúpite, tak ako vám po­vedal. 26 Po­zrite, dnes vám pred­kladám požeh­nanie a kliat­bu: 27 Ak budete po­slúchať pri­kázania Hos­podina, vášho Boha, ktoré vám dnes pred­kladám, zís­kate požeh­nanie.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

26 Vidzže, ja vám dnes pred­kladám požeh­nanie a zlorečenie,

Evanjelický

26 Aj­hľa, pred­kladám vám dnes po žeh­nanie i kliat­bu.

Ekumenický

26 Po­zrite, dnes vám pred­kladám požeh­nanie a kliat­bu:

Bible21

26 Po­hleď, dnes vám předkládám požeh­nání i pro­kletí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček