Bible21Deuteronomium11,26

Deuteronomium 11:26

Po­hleď, dnes vám předkládám požeh­nání i pro­kletí.


Verš v kontexte

25 Nikdo před vá­mi ne­ob­sto­jí; Hos­po­din, váš Bůh, uve­de strach a hrů­zu z vás na ce­lou zem, kamko­li šlápnete, jak vám po­věděl. 26 Po­hleď, dnes vám předkládám požeh­nání i pro­kletí. 27 Požeh­nání – bu­dete-li po­s­lou­chat přikázání Hos­po­di­na, svého Bo­ha, která vám dnes udílím.

späť na Deuteronomium, 11

Príbuzné preklady Roháček

26 Vidzže, ja vám dnes pred­kladám požeh­nanie a zlorečenie,

Evanjelický

26 Aj­hľa, pred­kladám vám dnes po žeh­nanie i kliat­bu.

Ekumenický

26 Po­zrite, dnes vám pred­kladám požeh­nanie a kliat­bu:

Bible21

26 Po­hleď, dnes vám předkládám požeh­nání i pro­kletí.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček