Roháček5. Mojžišova11,26

5. Mojžišova 11:26

Deuteronomium

Vidzže, ja vám dnes pred­kladám požeh­nanie a zlorečenie,


Verš v kontexte

25 Ni­kto ne­ob­stojí pred vami; váš strach a vašu bázeň dá Hos­podin, váš Bôh, na tvár celej zeme, po ktorej budete šliapať, tak ako vám hovoril. 26 Vidzže, ja vám dnes pred­kladám požeh­nanie a zlorečenie, 27 požeh­nanie, keď budete počúvať na pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, ktoré vám ja pri­kazujem dnes,

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

26 Vidzže, ja vám dnes pred­kladám požeh­nanie a zlorečenie,

Evanjelický

26 Aj­hľa, pred­kladám vám dnes po žeh­nanie i kliat­bu.

Ekumenický

26 Po­zrite, dnes vám pred­kladám požeh­nanie a kliat­bu:

Bible21

26 Po­hleď, dnes vám předkládám požeh­nání i pro­kletí.