Ekumenický5. Mojžišova11,27

5. Mojžišova 11:27

Deuteronomium

Ak budete po­slúchať pri­kázania Hos­podina, vášho Boha, ktoré vám dnes pred­kladám, zís­kate požeh­nanie.


Verš v kontexte

26 Po­zrite, dnes vám pred­kladám požeh­nanie a kliat­bu: 27 Ak budete po­slúchať pri­kázania Hos­podina, vášho Boha, ktoré vám dnes pred­kladám, zís­kate požeh­nanie. 28 Ak však nebudete po­slúchať pri­kázania Hos­podina, vášho Boha, ak od­bočíte z cesty, ktorou vám dnes kážem ísť, a pôj­dete za inými boh­mi, ktorých ne­poz­náte, stih­ne vás kliat­ba.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

27 požeh­nanie, keď budete počúvať na pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, ktoré vám ja pri­kazujem dnes,

Evanjelický

27 Požeh­nanie, ak budete po­slúchať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, ktoré vám dnes dávam,

Ekumenický

27 Ak budete po­slúchať pri­kázania Hos­podina, vášho Boha, ktoré vám dnes pred­kladám, zís­kate požeh­nanie.

Bible21

27 Požeh­nání – bu­dete-li po­s­lou­chat přikázání Hos­po­di­na, svého Bo­ha, která vám dnes udílím.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček