Ekumenický5. Mojžišova11,25

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 11:25

Deuteronomium

Ni­kto ne­ob­stojí pred vami. Strach a hrôzu pred vami zošle Hos­podin, váš Boh, na celú krajinu, do ktorej vstúpite, tak ako vám po­vedal.


Verš v kontexte

24 Každé mies­to, na ktoré vkročí vaša noha, bude vaše, od púšte až po Libanon, od Veľrieky, rieky Euf­rat, až po Západ­né more bude vaše územie. 25 Ni­kto ne­ob­stojí pred vami. Strach a hrôzu pred vami zošle Hos­podin, váš Boh, na celú krajinu, do ktorej vstúpite, tak ako vám po­vedal. 26 Po­zrite, dnes vám pred­kladám požeh­nanie a kliat­bu:

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

25 Ni­kto ne­ob­stojí pred vami; váš strach a vašu bázeň dá Hos­podin, váš Bôh, na tvár celej zeme, po ktorej budete šliapať, tak ako vám hovoril.

Evanjelický

25 Ni­kto ne­ob­stojí pred vami. Strach a hrôzu pred vami zošle Hos­podin, váš Boh, na celú krajinu, do ktorej vkročíte, tak, ako vám hovoril.

Ekumenický

25 Ni­kto ne­ob­stojí pred vami. Strach a hrôzu pred vami zošle Hos­podin, váš Boh, na celú krajinu, do ktorej vstúpite, tak ako vám po­vedal.

Bible21

25 Nikdo před vá­mi ne­ob­sto­jí; Hos­po­din, váš Bůh, uve­de strach a hrů­zu z vás na ce­lou zem, kamko­li šlápnete, jak vám po­věděl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček