Evanjelický5. Mojžišova11,26

5. Mojžišova 11:26

Deuteronomium

Aj­hľa, pred­kladám vám dnes po žeh­nanie i kliat­bu.


Verš v kontexte

25 Ni­kto ne­ob­stojí pred vami. Strach a hrôzu pred vami zošle Hos­podin, váš Boh, na celú krajinu, do ktorej vkročíte, tak, ako vám hovoril. 26 Aj­hľa, pred­kladám vám dnes po žeh­nanie i kliat­bu. 27 Požeh­nanie, ak budete po­slúchať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, ktoré vám dnes dávam,

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

26 Vidzže, ja vám dnes pred­kladám požeh­nanie a zlorečenie,

Evanjelický

26 Aj­hľa, pred­kladám vám dnes po žeh­nanie i kliat­bu.

Ekumenický

26 Po­zrite, dnes vám pred­kladám požeh­nanie a kliat­bu:

Bible21

26 Po­hleď, dnes vám předkládám požeh­nání i pro­kletí.