EkumenickýDaniel7,3

Daniel 7:3

Z mora vy­stúpili štyri veľké šel­my, líšiace sa jed­na od druhej.


Verš v kontexte

2 Daniel po­vedal: Vo svojom nočnom videní som videl, ako štyri nebes­ké vet­ry roz­búrili veľké more. 3 Z mora vy­stúpili štyri veľké šel­my, líšiace sa jed­na od druhej. 4 Pr­vá bola ako lev, no mala kríd­la or­la. Hľadel som na ňu, a tu jej oš­kl­bali kríd­la. Zdvih­li ju zo zeme, po­stavili na obe nohy ako človeka a do­stala ľud­ské srd­ce.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

3 A štyri veľké zvieratá vy­stupovaly z mora, roz­diel­ne jed­no od druhého.

Evanjelický

3 a z mora sa vy­norili štyri veľké zvieratá, jed­no od­lišné od druhého.

Ekumenický

3 Z mora vy­stúpili štyri veľké šel­my, líšiace sa jed­na od druhej.

Bible21

3 Vtom se z moře vy­noři­ly čtyři ob­rov­ské šel­my, každá jiná.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček