Bible21Daniel7,3

Daniel 7:3

Vtom se z moře vy­noři­ly čtyři ob­rov­ské šel­my, každá jiná.


Verš v kontexte

2 Já Daniel jsem v noci měl toto vi­dění: Hle, spatřil jsem, jak nad ve­likým mořem bouří čtyři ne­bes­ké vět­ry. 3 Vtom se z moře vy­noři­ly čtyři ob­rov­ské šel­my, každá jiná. 4 První vy­pa­da­la jako lev, ale mě­la or­lí kříd­la. Po­tom jsem vi­děl, jak jí ta kříd­la byla vy­lo­me­na; byla zvednu­ta ze země, takže stá­la na no­hách jako člověk, a do­sta­la lid­ské srd­ce.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

3 A štyri veľké zvieratá vy­stupovaly z mora, roz­diel­ne jed­no od druhého.

Evanjelický

3 a z mora sa vy­norili štyri veľké zvieratá, jed­no od­lišné od druhého.

Ekumenický

3 Z mora vy­stúpili štyri veľké šel­my, líšiace sa jed­na od druhej.

Bible21

3 Vtom se z moře vy­noři­ly čtyři ob­rov­ské šel­my, každá jiná.

Bible21Daniel7,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček