EvanjelickýDaniel7,3

Daniel 7:3

a z mora sa vy­norili štyri veľké zvieratá, jed­no od­lišné od druhého.


Verš v kontexte

2 Daniel po­vedal: V noci som mal videnie: Aj­hľa, štyri vet­ry neba roz­búrili veľké more 3 a z mora sa vy­norili štyri veľké zvieratá, jed­no od­lišné od druhého. 4 Pr­vé bolo ako lev a malo or­lie kríd­la. Videl som, že mu vy­tr­hali kríd­la, a keď ho zdvih­li zo zeme, po­stavili ho na obe nohy ako človeka a do­stalo ľud­ské srd­ce.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

3 A štyri veľké zvieratá vy­stupovaly z mora, roz­diel­ne jed­no od druhého.

Evanjelický

3 a z mora sa vy­norili štyri veľké zvieratá, jed­no od­lišné od druhého.

Ekumenický

3 Z mora vy­stúpili štyri veľké šel­my, líšiace sa jed­na od druhej.

Bible21

3 Vtom se z moře vy­noři­ly čtyři ob­rov­ské šel­my, každá jiná.