RoháčekDaniel7,3

Daniel 7:3

A štyri veľké zvieratá vy­stupovaly z mora, roz­diel­ne jed­no od druhého.


Verš v kontexte

2 Daniel hovoril a riekol: Videl som vo svojom videní vnoci a hľa, štyri nebes­ké vet­ry sa vy­rútily na Veľké more. 3 A štyri veľké zvieratá vy­stupovaly z mora, roz­diel­ne jed­no od druhého. 4 Pr­vé bolo jako lev a malo krýd­la or­la. Hľadel som, až mu boly krýd­la vy­tr­hané, a bolo po­z­dvi­hnuté od zeme a po­stavené na dve nohy jako človek, a bolo mu dané srd­ce človeka.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

3 A štyri veľké zvieratá vy­stupovaly z mora, roz­diel­ne jed­no od druhého.

Evanjelický

3 a z mora sa vy­norili štyri veľké zvieratá, jed­no od­lišné od druhého.

Ekumenický

3 Z mora vy­stúpili štyri veľké šel­my, líšiace sa jed­na od druhej.

Bible21

3 Vtom se z moře vy­noři­ly čtyři ob­rov­ské šel­my, každá jiná.

RoháčekDaniel7,3