Ekumenický3. Jánov1,1

3. Jánov 1:1

Starší, milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde.


Verš v kontexte

1 Starší, milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde. 2 Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všet­kom darilo a bol si zdravý, tak ako sa darí tvojej duši. 3 Lebo som sa veľmi za­radoval, keď prišli bratia a vy­dávali svedec­tvo o tvojej ver­nos­ti prav­de a o tom, ako na­ozaj kráčaš v pravde.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Starší milovanému Gájovi, ktorého ja milujem v prav­de.

Evanjelický

1 (Ja) starší - milovanému Gájovi, ktorého oprav­divo milujem.

Ekumenický

1 Starší, milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde.

Bible21

1 Já star­ší píšu mi­lované­mu Gai­ovi, kterého mi­lu­ji v prav­dě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček