Bible213. Jan1,1

3. Jan 1:1

Já star­ší píšu mi­lované­mu Gai­ovi, kterého mi­lu­ji v prav­dě.


Verš v kontexte

1 Já star­ší píšu mi­lované­mu Gai­ovi, kterého mi­lu­ji v prav­dě. 2 Mi­lovaný, pře­devším si pře­ji, abys ve všem pro­spíval a byl zdráv, tak jako pro­spívá tvá duše. 3 Udělalo mi ne­smírnou ra­dost, když přiš­li bratři a vy­dáva­li svě­de­ctví o tvé oprav­dovosti a o tom, jak ži­ješ v prav­dě.

späť na 3. Jan, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Starší milovanému Gájovi, ktorého ja milujem v prav­de.

Evanjelický

1 (Ja) starší - milovanému Gájovi, ktorého oprav­divo milujem.

Ekumenický

1 Starší, milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde.

Bible21

1 Já star­ší píšu mi­lované­mu Gai­ovi, kterého mi­lu­ji v prav­dě.

Bible213. Jan1,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček