Roháček3. Jánov1,1

3. Jánov 1:1

Starší milovanému Gájovi, ktorého ja milujem v prav­de.


Verš v kontexte

1 Starší milovanému Gájovi, ktorého ja milujem v prav­de. 2 Milovaný, prajem ti, žeby si sa mal vo všet­kom dob­re a že by si bol zdravý, tak ako sa má dob­re tvoja duša. 3 Lebo som sa veľmi za­radoval, keď pri­chádzali bratia a svedčili o tvojej prav­de, tak ako ty chodíš v prav­de.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Starší milovanému Gájovi, ktorého ja milujem v prav­de.

Evanjelický

1 (Ja) starší - milovanému Gájovi, ktorého oprav­divo milujem.

Ekumenický

1 Starší, milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde.

Bible21

1 Já star­ší píšu mi­lované­mu Gai­ovi, kterého mi­lu­ji v prav­dě.