Evanjelický3. Jánov1,1

3. Jánov 1:1

(Ja) starší - milovanému Gájovi, ktorého oprav­divo milujem.


Verš v kontexte

1 (Ja) starší - milovanému Gájovi, ktorého oprav­divo milujem. 2 Milovaný, prajem ti, aby si vo všet­kom pro­spieval a bol zdravý, ako pro­spieva tvoja duša. 3 Lebo som sa veľmi za­radoval, keď prišli bratia a vy­dávali svedec­tvo o tvojej prav­de, ako chodíš v prav­de.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Starší milovanému Gájovi, ktorého ja milujem v prav­de.

Evanjelický

1 (Ja) starší - milovanému Gájovi, ktorého oprav­divo milujem.

Ekumenický

1 Starší, milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde.

Bible21

1 Já star­ší píšu mi­lované­mu Gai­ovi, kterého mi­lu­ji v prav­dě.