Ekumenický3. Jánov1,2

3. Jánov 1:2

Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všet­kom darilo a bol si zdravý, tak ako sa darí tvojej duši.


Verš v kontexte

1 Starší, milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde. 2 Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všet­kom darilo a bol si zdravý, tak ako sa darí tvojej duši. 3 Lebo som sa veľmi za­radoval, keď prišli bratia a vy­dávali svedec­tvo o tvojej ver­nos­ti prav­de a o tom, ako na­ozaj kráčaš v pravde.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Milovaný, prajem ti, žeby si sa mal vo všet­kom dob­re a že by si bol zdravý, tak ako sa má dob­re tvoja duša.

Evanjelický

2 Milovaný, prajem ti, aby si vo všet­kom pro­spieval a bol zdravý, ako pro­spieva tvoja duša.

Ekumenický

2 Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všet­kom darilo a bol si zdravý, tak ako sa darí tvojej duši.

Bible21

2 Mi­lovaný, pře­devším si pře­ji, abys ve všem pro­spíval a byl zdráv, tak jako pro­spívá tvá duše.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček