Ekumenický2. Samuelova12,9

2. Samuelova 12:9

Prečo si znevážil Hos­podinovo slovo a do­pus­til sa toho, čo sa mu ne­páči? Chetitu Uriáša si dal od­strániť mečom a pri­vlast­nil si si jeho ženu. Jeho samého si dal za­biť mečom Amónčanov.


Verš v kontexte

8 Dal som dom tvoj­ho pána i jeho ženy do tvoj­ho náručia. Dal som ti dom Iz­raela a dom Júdu. Keby to ne­stačilo, ešte k tomu pri­dám. 9 Prečo si znevážil Hos­podinovo slovo a do­pus­til sa toho, čo sa mu ne­páči? Chetitu Uriáša si dal od­strániť mečom a pri­vlast­nil si si jeho ženu. Jeho samého si dal za­biť mečom Amónčanov. 10 Od­teraz už meč ni­kdy ne­obíde tvoj dom, lebo si ma znevážil a pri­vlast­nil si si ženu Chetitu Uriáša.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 Prečo si tedy opo­vrh­nul slovom Hos­podinovým, aby si učinil to zlé v jeho očiach? Uriáša Hetej­ského si za­bil mečom a jeho ženu si vzal sebe za ženu a jeho si za­vraždil mečom synov Am­monových.

Evanjelický

9 Prečo si znevážil Hos­podinovo slovo a do­pus­til si sa toho, čo sa Jemu ne­páči? Uriáša Chetej­ského si za­bil mečom, jeho manžel­ku si si vzal za ženu a jeho samého si za­vraždil mečom Am­món­cov.

Ekumenický

9 Prečo si znevážil Hos­podinovo slovo a do­pus­til sa toho, čo sa mu ne­páči? Chetitu Uriáša si dal od­strániť mečom a pri­vlast­nil si si jeho ženu. Jeho samého si dal za­biť mečom Amónčanov.

Bible21

9 Pro­č jsi po­hr­dl Hos­po­di­novým slovem? Pro­ve­dl jsi, co je v jeho očích zlé. Uri­áše Chetej­ského jsi za­bil mečem a jeho ženu sis vzal za manželku. Za­vraž­dil jsi ho mečem Amon­ců!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček