Evanjelický2. Samuelova12,9

2. Samuelova 12:9

Prečo si znevážil Hos­podinovo slovo a do­pus­til si sa toho, čo sa Jemu ne­páči? Uriáša Chetej­ského si za­bil mečom, jeho manžel­ku si si vzal za ženu a jeho samého si za­vraždil mečom Am­món­cov.


Verš v kontexte

8 Dal som ti dom tvoj­ho pána a ženy tvoj­ho pána do tvoj­ho lona. Dal som ti dom Iz­raela a Júdu, a ak by ti to bolo bývalo málo, bol by som ti to alebo ono pri­dal. 9 Prečo si znevážil Hos­podinovo slovo a do­pus­til si sa toho, čo sa Jemu ne­páči? Uriáša Chetej­ského si za­bil mečom, jeho manžel­ku si si vzal za ženu a jeho samého si za­vraždil mečom Am­món­cov. 10 Pre­to sa teraz meč ni­kdy ne­vzdiali od tvoj­ho domu, lebo si mnou opo­vr­hol a vzal si si manžel­ku Uriáša Chetej­ského, aby ti bola ženou.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 Prečo si tedy opo­vrh­nul slovom Hos­podinovým, aby si učinil to zlé v jeho očiach? Uriáša Hetej­ského si za­bil mečom a jeho ženu si vzal sebe za ženu a jeho si za­vraždil mečom synov Am­monových.

Evanjelický

9 Prečo si znevážil Hos­podinovo slovo a do­pus­til si sa toho, čo sa Jemu ne­páči? Uriáša Chetej­ského si za­bil mečom, jeho manžel­ku si si vzal za ženu a jeho samého si za­vraždil mečom Am­món­cov.

Ekumenický

9 Prečo si znevážil Hos­podinovo slovo a do­pus­til sa toho, čo sa mu ne­páči? Chetitu Uriáša si dal od­strániť mečom a pri­vlast­nil si si jeho ženu. Jeho samého si dal za­biť mečom Amónčanov.

Bible21

9 Pro­č jsi po­hr­dl Hos­po­di­novým slovem? Pro­ve­dl jsi, co je v jeho očích zlé. Uri­áše Chetej­ského jsi za­bil mečem a jeho ženu sis vzal za manželku. Za­vraž­dil jsi ho mečem Amon­ců!