Ekumenický2. Samuelova12,10

2. Samuelova 12:10

Od­teraz už meč ni­kdy ne­obíde tvoj dom, lebo si ma znevážil a pri­vlast­nil si si ženu Chetitu Uriáša.


Verš v kontexte

9 Prečo si znevážil Hos­podinovo slovo a do­pus­til sa toho, čo sa mu ne­páči? Chetitu Uriáša si dal od­strániť mečom a pri­vlast­nil si si jeho ženu. Jeho samého si dal za­biť mečom Amónčanov. 10 Od­teraz už meč ni­kdy ne­obíde tvoj dom, lebo si ma znevážil a pri­vlast­nil si si ženu Chetitu Uriáša. 11 Tak­to vraví Hos­podin: Do­pus­tím na teba po­hromu, čo bude z tvojho vlast­ného domu. Pred očami ti od­nímem tvoje ženy a dám ich tvoj­mu blíz­kemu. Ten bude s nimi ležať za bieleho dňa.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

10 Pre­to teraz ne­uh­ne meč z tvoj­ho domu až na veky, pre­tože si mnou opo­vr­hol a vzal si ženu Uriáša Hetej­ského, aby ti bola ženou.

Evanjelický

10 Pre­to sa teraz meč ni­kdy ne­vzdiali od tvoj­ho domu, lebo si mnou opo­vr­hol a vzal si si manžel­ku Uriáša Chetej­ského, aby ti bola ženou.

Ekumenický

10 Od­teraz už meč ni­kdy ne­obíde tvoj dom, lebo si ma znevážil a pri­vlast­nil si si ženu Chetitu Uriáša.

Bible21

10 Pro­to, že jsi mnou po­hr­dl a vzal sis za ženu manželku Uri­áše Chetej­ského, se od tvého domu od nynějška nikdy ne­od­vrátí meč.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček