Ekumenický2. Samuelova12,8

2. Samuelova 12:8

Dal som dom tvoj­ho pána i jeho ženy do tvoj­ho náručia. Dal som ti dom Iz­raela a dom Júdu. Keby to ne­stačilo, ešte k tomu pri­dám.


Verš v kontexte

7 Vtedy po­vedal Nátan Dávidovi: Ty si ten muž! Tak­to vraví Hos­podin, Boh Iz­raela: Ja som ťa po­mazal za kráľa nad Iz­raelom a vy­slobodil ťa z moci Sau­la. 8 Dal som dom tvoj­ho pána i jeho ženy do tvoj­ho náručia. Dal som ti dom Iz­raela a dom Júdu. Keby to ne­stačilo, ešte k tomu pri­dám. 9 Prečo si znevážil Hos­podinovo slovo a do­pus­til sa toho, čo sa mu ne­páči? Chetitu Uriáša si dal od­strániť mečom a pri­vlast­nil si si jeho ženu. Jeho samého si dal za­biť mečom Amónčanov.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 A dal som ti dom tvoj­ho pána i ženy tvoj­ho pána do tvoj­ho lona a dal som ti aj dom Iz­raelov aj Júdu, a keby to bolo bývalo málo, bol by som ti pri­dal to i to.

Evanjelický

8 Dal som ti dom tvoj­ho pána a ženy tvoj­ho pána do tvoj­ho lona. Dal som ti dom Iz­raela a Júdu, a ak by ti to bolo bývalo málo, bol by som ti to alebo ono pri­dal.

Ekumenický

8 Dal som dom tvoj­ho pána i jeho ženy do tvoj­ho náručia. Dal som ti dom Iz­raela a dom Júdu. Keby to ne­stačilo, ešte k tomu pri­dám.

Bible21

8 Dal jsem ti dům tvého pá­na. I že­ny svého pá­na jsi do­stal do klí­na. Dal jsem ti dům Iz­rae­le a Ju­dy. A kdy­by ti to bylo málo, při­dal bych ti ještě mno­hem víc!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček