Ekumenický2. Petrov3,12

2. Petrov 3:12

čo túžob­ne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozp­lynú v ohni a živ­ly roz­topia v páľave?!


Verš v kontexte

11 Keď sa toto všet­ko má rozp­lynúť, akí musíte byť svätí a nábožní vo svojom správaní vy, 12 čo túžob­ne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozp­lynú v ohni a živ­ly roz­topia v páľave?! 13 Podľa jeho pri­sľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých pre­býva spravod­livosť.

späť na 2. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 ktorí očakávate a náh­lite príchod Božieho dňa, pre ktorý nebesia horiac rozp­lynú sa, a živ­ly, roz­pálené ohňom, po­tečú!

Evanjelický

12 ktorí túžob­ne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozp­lynú v ohni a živ­ly roz­topia v požiari?!

Ekumenický

12 čo túžob­ne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozp­lynú v ohni a živ­ly roz­topia v páľave?!

Bible21

12 kteří dych­tivě vy­hlíží­te příchod Božího dne! Ne­besa se teh­dy roz­plynou ohněm a živly se roz­taví žárem,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček