Ekumenický2. Petrov3,13

2. Petrov 3:13

Podľa jeho pri­sľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých pre­býva spravod­livosť.


Verš v kontexte

12 čo túžob­ne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozp­lynú v ohni a živ­ly roz­topia v páľave?! 13 Podľa jeho pri­sľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých pre­býva spravod­livosť. 14 Pre­to, milovaní, keďže očakávate takéto veci, usiluj­te sa, aby vás Pán našiel ne­poškvr­nených a bez­úhon­ných, v pokoji.

späť na 2. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 A nové nebesia a novú zem podľa jeho za­sľúbenia čakáme, v ktorých pre­býva spraved­livosť.

Evanjelický

13 Podľa Jeho za­sľúbenia očakávame nové nebesá a novú zem, v ktorých spravod­livosť pre­býva.

Ekumenický

13 Podľa jeho pri­sľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých pre­býva spravod­livosť.

Bible21

13 my ale vy­hlíží­me nové nebe a novou zemi – do­mov sprave­dlnosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček