Ekumenický2. Petrov3,11

2. Petrov 3:11

Keď sa toto všet­ko má rozp­lynúť, akí musíte byť svätí a nábožní vo svojom správaní vy,


Verš v kontexte

10 Pánov deň príde ako zlodej. Vtedy sa nebesá s rachotom po­minú, živ­ly sa rozp­lynú v ohni a zem i jej diela budú súdené. 11 Keď sa toto všet­ko má rozp­lynúť, akí musíte byť svätí a nábožní vo svojom správaní vy, 12 čo túžob­ne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozp­lynú v ohni a živ­ly roz­topia v páľave?!

späť na 2. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 Keď sa to teda všet­ko tak rozp­lýva, jakí musíte vy byť v svätom ob­covaní a v po­božnos­ti,

Evanjelický

11 Keď sa všet­ko tak­to rozp­lynie, akí musíte byť v svätom konaní a zbožnos­ti vy,

Ekumenický

11 Keď sa toto všet­ko má rozp­lynúť, akí musíte byť svätí a nábožní vo svojom správaní vy,

Bible21

11 Má-li být všech­no tak­to zničeno, jak svatě a zbožně tedy mu­sí­te žít vy,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček