Ekumenický1. Timoteovi5,5

1. Timoteovi 5:5

Tá, ktorá je na­ozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vy­trvalo prosí a mod­lí sa;


Verš v kontexte

4 Ak nie­ktorá vdova má deti alebo vnúčatá, tie nech sa najprv na­učia ctiť si príbuz­ných a od­plácať sa rodičom, lebo to je milé Bohu. 5 Tá, ktorá je na­ozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vy­trvalo prosí a mod­lí sa; 6 ale tá, čo žije v rozkošiach, je zaživa mŕt­va.

späť na 1. Timoteovi, 5

Príbuzné preklady Roháček

5 A ozaj­st­ná vdova a osamelá nadeje sa na Boha a zo­tr­váva v pros­bách a mod­lit­bách dňom i nocou;

Evanjelický

5 Skutočná a osamelá vdova zložila svoju nádej v Boha a dňom-nocou zo­tr­váva v mod­lit­bách a pros­bách,

Ekumenický

5 Tá, ktorá je na­ozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vy­trvalo prosí a mod­lí sa;

Bible21

5 Sku­tečně opuštěná vdova spo­léhá na Boha a dnem i no­cí setrvává v prosbách a mod­lit­bách.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček