Ekumenický1. Timoteovi5,4

1. Timoteovi 5:4

Ak nie­ktorá vdova má deti alebo vnúčatá, tie nech sa najprv na­učia ctiť si príbuz­ných a od­plácať sa rodičom, lebo to je milé Bohu.


Verš v kontexte

3 Maj v úcte vdovy, ktoré sú na­ozaj vdovami. 4 Ak nie­ktorá vdova má deti alebo vnúčatá, tie nech sa najprv na­učia ctiť si príbuz­ných a od­plácať sa rodičom, lebo to je milé Bohu. 5 Tá, ktorá je na­ozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vy­trvalo prosí a mod­lí sa;

späť na 1. Timoteovi, 5

Príbuzné preklady Roháček

4 Ale ak má nie­ktorá vdova deti alebo vnukov, nech sa učia najprv do­kazovať po­božnosť voči vlast­nému domu a od­plácať sa rodičom, lebo to je dob­ré a príjem­né pred Bohom.

Evanjelický

4 Ak má však nie­ktorá vdova deti alebo vnúčatá, nech sa na­učia mať v zbožnej úc­te predovšet­kým svoj dom a od­vďačovať sa svojim pred­kom, lebo to je príjem­né pred Bohom.

Ekumenický

4 Ak nie­ktorá vdova má deti alebo vnúčatá, tie nech sa najprv na­učia ctiť si príbuz­ných a od­plácať sa rodičom, lebo to je milé Bohu.

Bible21

4 Pokud má vdova dě­ti nebo vnu­ky, mu­sejí se učit pro­kazovat zbožnost pře­devším vůči vlastní ro­dině a oplácet péči svým ro­dičům. Tak se to Bohu líbí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček