Ekumenický1. Timoteovi2,6

1. Timoteovi 2:6

ktorý dal seba samého ako výkup­né za všet­kých; ako svedec­tvo vo vo­pred určenom čase.


Verš v kontexte

5 lebo jeden je Boh a jeden pro­stred­ník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kris­tus Ježiš, 6 ktorý dal seba samého ako výkup­né za všet­kých; ako svedec­tvo vo vo­pred určenom čase. 7 Pre­to som bol ustanovený za ohlasovateľa a apoštola — prav­du hovorím, ne­klamem —, za učiteľa po­hanov vo viere a prav­de.

späť na 1. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 ktorý dal sám seba jako výmen­né za všet­kých, svedoc­tvo to vo svojich časoch,

Evanjelický

6 ktorý dal seba ako výkup­né za všet­kých ako svedec­tvo vo vo­pred určenom čase.

Ekumenický

6 ktorý dal seba samého ako výkup­né za všet­kých; ako svedec­tvo vo vo­pred určenom čase.

Bible21

6 který dal sám sebe jako výkupné za všech­ny li­di. Toto svě­de­ctví přišlo v pravý čas,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček