Evanjelický1. Timoteovi2,6

1. Timoteovi 2:6

ktorý dal seba ako výkup­né za všet­kých ako svedec­tvo vo vo­pred určenom čase.


Verš v kontexte

5 Jeden je totiž Boh, jeden aj Pro­stred­ník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kris­tus, 6 ktorý dal seba ako výkup­né za všet­kých ako svedec­tvo vo vo­pred určenom čase. 7 Nato som bol ustanovený ja ako zves­tovateľ a apoštol - prav­du hovorím a ne­klamem - učiteľ po­hanov vo viere a prav­de.

späť na 1. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 ktorý dal sám seba jako výmen­né za všet­kých, svedoc­tvo to vo svojich časoch,

Evanjelický

6 ktorý dal seba ako výkup­né za všet­kých ako svedec­tvo vo vo­pred určenom čase.

Ekumenický

6 ktorý dal seba samého ako výkup­né za všet­kých; ako svedec­tvo vo vo­pred určenom čase.

Bible21

6 který dal sám sebe jako výkupné za všech­ny li­di. Toto svě­de­ctví přišlo v pravý čas,