Bible211. Timoteovi2,6

1. Timoteovi 2:6

který dal sám sebe jako výkupné za všech­ny li­di. Toto svě­de­ctví přišlo v pravý čas,


Verš v kontexte

5 Je pře­ce je­diný Bůh a je­diný pro­středník mezi Bo­hem a lid­mi, člověk Kri­stus Ježíš, 6 který dal sám sebe jako výkupné za všech­ny li­di. Toto svě­de­ctví přišlo v pravý čas, 7 a právě pro­to jsem byl určen za kaza­te­le a apošto­la (říkám prav­du, ne­lžu), za uči­te­le po­hanů ve víře a prav­dě.

späť na 1. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 ktorý dal sám seba jako výmen­né za všet­kých, svedoc­tvo to vo svojich časoch,

Evanjelický

6 ktorý dal seba ako výkup­né za všet­kých ako svedec­tvo vo vo­pred určenom čase.

Ekumenický

6 ktorý dal seba samého ako výkup­né za všet­kých; ako svedec­tvo vo vo­pred určenom čase.

Bible21

6 který dal sám sebe jako výkupné za všech­ny li­di. Toto svě­de­ctví přišlo v pravý čas,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček