Roháček1. Timoteovi2,6

1. Timoteovi 2:6

ktorý dal sám seba jako výmen­né za všet­kých, svedoc­tvo to vo svojich časoch,


Verš v kontexte

5 Lebo je jeden Bôh, jeden aj pro­stred­ník Boha a ľudí, človek Kris­tus Ježiš, 6 ktorý dal sám seba jako výmen­né za všet­kých, svedoc­tvo to vo svojich časoch, 7 na čo som ja po­stavený za hlásateľa a apoštola, hovorím prav­du v Kris­tovi, ne­klamem, za učiteľa po­hanov vo viere a v prav­de.

späť na 1. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 ktorý dal sám seba jako výmen­né za všet­kých, svedoc­tvo to vo svojich časoch,

Evanjelický

6 ktorý dal seba ako výkup­né za všet­kých ako svedec­tvo vo vo­pred určenom čase.

Ekumenický

6 ktorý dal seba samého ako výkup­né za všet­kých; ako svedec­tvo vo vo­pred určenom čase.

Bible21

6 který dal sám sebe jako výkupné za všech­ny li­di. Toto svě­de­ctví přišlo v pravý čas,