Ekumenický1. Timoteovi2,7

1. Timoteovi 2:7

Pre­to som bol ustanovený za ohlasovateľa a apoštola — prav­du hovorím, ne­klamem —, za učiteľa po­hanov vo viere a prav­de.


Verš v kontexte

6 ktorý dal seba samého ako výkup­né za všet­kých; ako svedec­tvo vo vo­pred určenom čase. 7 Pre­to som bol ustanovený za ohlasovateľa a apoštola — prav­du hovorím, ne­klamem —, za učiteľa po­hanov vo viere a prav­de. 8 Chcem teda, aby sa muži mod­lili na každom mies­te a dvíhali sväté ruky bez hnevu a hádok.

späť na 1. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 na čo som ja po­stavený za hlásateľa a apoštola, hovorím prav­du v Kris­tovi, ne­klamem, za učiteľa po­hanov vo viere a v prav­de.

Evanjelický

7 Nato som bol ustanovený ja ako zves­tovateľ a apoštol - prav­du hovorím a ne­klamem - učiteľ po­hanov vo viere a prav­de.

Ekumenický

7 Pre­to som bol ustanovený za ohlasovateľa a apoštola — prav­du hovorím, ne­klamem —, za učiteľa po­hanov vo viere a prav­de.

Bible21

7 a právě pro­to jsem byl určen za kaza­te­le a apošto­la (říkám prav­du, ne­lžu), za uči­te­le po­hanů ve víře a prav­dě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček