Ekumenický1. Tesalonickým1,7

1. Tesalonickým 1:7

čím ste sa stali vzorom pre všet­kých veriacich v Macedónsku aj Acháj­sku.


Verš v kontexte

6 A vy ste na­podobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo, 7 čím ste sa stali vzorom pre všet­kých veriacich v Macedónsku aj Acháj­sku. 8 Lebo od vás sa Pánovo slovo šírilo nielen v Macedónsku a Acháj­sku, ale vaša viera v Boha prenik­la všade, takže my už ne­musíme nič hovoriť.

späť na 1. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 takže ste sa stali vzorom všet­kým veriacim v Macedonii a v Achaji.

Evanjelický

7 takže ste sa stali vzorom všet­kým veriacim v Macedónii a Acháji.

Ekumenický

7 čím ste sa stali vzorom pre všet­kých veriacich v Macedónsku aj Acháj­sku.

Bible21

7 takže jste se sta­li vzo­rem pro všech­ny věřící v Ma­kedo­nii a Ře­cku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček