Ekumenický1. Tesalonickým1,6

1. Tesalonickým 1:6

A vy ste na­podobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo,


Verš v kontexte

5 lebo naše evan­jelium ne­prišlo k vám len v slove, ale aj v moci, v Duchu Svätom a v úplnej is­tote; veď viete, akými sme boli medzi vami a pre vás. 6 A vy ste na­podobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo, 7 čím ste sa stali vzorom pre všet­kých veriacich v Macedónsku aj Acháj­sku.

späť na 1. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A vy ste sa stali našimi na­sledov­ník­mi a Pánovými prij­múc slovo v mnohom súžení s radosťou Svätého Ducha,

Evanjelický

6 A vy ste sa stali našimi aj Pánovými na­podobňovateľmi, keď ste, hoci v mnohom súžení, s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo,

Ekumenický

6 A vy ste na­podobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo,

Bible21

6 A vy jste následova­li náš i Pánův příklad; přes mno­há soužení jste při­ja­li Slovo s ra­dostí Du­cha svatého,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček