Ekumenický1. Tesalonickým1,8

1. Tesalonickým 1:8

Lebo od vás sa Pánovo slovo šírilo nielen v Macedónsku a Acháj­sku, ale vaša viera v Boha prenik­la všade, takže my už ne­musíme nič hovoriť.


Verš v kontexte

7 čím ste sa stali vzorom pre všet­kých veriacich v Macedónsku aj Acháj­sku. 8 Lebo od vás sa Pánovo slovo šírilo nielen v Macedónsku a Acháj­sku, ale vaša viera v Boha prenik­la všade, takže my už ne­musíme nič hovoriť. 9 Veď oni sami rozp­rávajú o nás, ako sme prišli k vám a ako ste sa od modiel ob­rátili k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu,

späť na 1. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Lebo od vás sa rozh­lásilo slovo Pánovo nie len v Macedonii a v Achaji, ale aj na každom mies­te sa roz­nies­la vaša viera v Boha, takže nám ne­treba nič hovoriť.

Evanjelický

8 Lebo od vás sa rozh­lásilo slovo Pánovo nielen v Macedónii a Acháji, ale vaša viera v Boha sa roz­nies­la po celom kraji, takže nám ani ne­treba hovoriť.

Ekumenický

8 Lebo od vás sa Pánovo slovo šírilo nielen v Macedónsku a Acháj­sku, ale vaša viera v Boha prenik­la všade, takže my už ne­musíme nič hovoriť.

Bible21

8 Nejenže se od vás Pánovo slovo ro­ze­z­nělo po ce­lé Ma­kedo­nii a Ře­cku, ale všu­de se roz­nes­la také vaše ví­ra v Bo­ha, takže ne­mu­sí­me niko­mu nic ří­kat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček