Bible211. Tesalonickým1,7

1. Tesalonickým 1:7

takže jste se sta­li vzo­rem pro všech­ny věřící v Ma­kedo­nii a Ře­cku.


Verš v kontexte

6 A vy jste následova­li náš i Pánův příklad; přes mno­há soužení jste při­ja­li Slovo s ra­dostí Du­cha svatého, 7 takže jste se sta­li vzo­rem pro všech­ny věřící v Ma­kedo­nii a Ře­cku. 8 Nejenže se od vás Pánovo slovo ro­ze­z­nělo po ce­lé Ma­kedo­nii a Ře­cku, ale všu­de se roz­nes­la také vaše ví­ra v Bo­ha, takže ne­mu­sí­me niko­mu nic ří­kat.

späť na 1. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 takže ste sa stali vzorom všet­kým veriacim v Macedonii a v Achaji.

Evanjelický

7 takže ste sa stali vzorom všet­kým veriacim v Macedónii a Acháji.

Ekumenický

7 čím ste sa stali vzorom pre všet­kých veriacich v Macedónsku aj Acháj­sku.

Bible21

7 takže jste se sta­li vzo­rem pro všech­ny věřící v Ma­kedo­nii a Ře­cku.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček