Evanjelický1. Tesalonickým1,7

1. Tesalonickým 1:7

takže ste sa stali vzorom všet­kým veriacim v Macedónii a Acháji.


Verš v kontexte

6 A vy ste sa stali našimi aj Pánovými na­podobňovateľmi, keď ste, hoci v mnohom súžení, s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo, 7 takže ste sa stali vzorom všet­kým veriacim v Macedónii a Acháji. 8 Lebo od vás sa rozh­lásilo slovo Pánovo nielen v Macedónii a Acháji, ale vaša viera v Boha sa roz­nies­la po celom kraji, takže nám ani ne­treba hovoriť.

späť na 1. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 takže ste sa stali vzorom všet­kým veriacim v Macedonii a v Achaji.

Evanjelický

7 takže ste sa stali vzorom všet­kým veriacim v Macedónii a Acháji.

Ekumenický

7 čím ste sa stali vzorom pre všet­kých veriacich v Macedónsku aj Acháj­sku.

Bible21

7 takže jste se sta­li vzo­rem pro všech­ny věřící v Ma­kedo­nii a Ře­cku.