Roháček1. Tesalonickým1,7

1. Tesalonickým 1:7

takže ste sa stali vzorom všet­kým veriacim v Macedonii a v Achaji.


Verš v kontexte

6 A vy ste sa stali našimi na­sledov­ník­mi a Pánovými prij­múc slovo v mnohom súžení s radosťou Svätého Ducha, 7 takže ste sa stali vzorom všet­kým veriacim v Macedonii a v Achaji. 8 Lebo od vás sa rozh­lásilo slovo Pánovo nie len v Macedonii a v Achaji, ale aj na každom mies­te sa roz­nies­la vaša viera v Boha, takže nám ne­treba nič hovoriť.

späť na 1. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 takže ste sa stali vzorom všet­kým veriacim v Macedonii a v Achaji.

Evanjelický

7 takže ste sa stali vzorom všet­kým veriacim v Macedónii a Acháji.

Ekumenický

7 čím ste sa stali vzorom pre všet­kých veriacich v Macedónsku aj Acháj­sku.

Bible21

7 takže jste se sta­li vzo­rem pro všech­ny věřící v Ma­kedo­nii a Ře­cku.