Ekumenický1. Samuelova9,14

1. Samuelova 9:14

Tak vy­stúpili do mes­ta. Keď vchádzali do jeho stredu, šiel proti nim Samuel, ktorý sa po­beral na výšinu.


Verš v kontexte

13 Keď voj­dete do mes­ta, musíte ho za­stih­núť prv, než sa odo­berie na výšinu k jedlu. Ľud totiž nebude jesť, kým on ne­príde. Po­zvaní budú jesť až po­tom, keď on požeh­ná obetu. Len choďte, práve ho za­stih­nete. 14 Tak vy­stúpili do mes­ta. Keď vchádzali do jeho stredu, šiel proti nim Samuel, ktorý sa po­beral na výšinu. 15 Deň pred príchodom Sau­la zjavil Hos­podin Samuelovi:

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

14 A išli hore do mes­ta. A keď prišli na­pro­stred mes­ta, hľa, Samuel im vy­chádzal oproti idúc na výšinu.

Evanjelický

14 Vy­šli teda do mes­ta; a keď vchádzali doň, Samuel práve šiel oproti nim, zberajúc sa na výšinu.

Ekumenický

14 Tak vy­stúpili do mes­ta. Keď vchádzali do jeho stredu, šiel proti nim Samuel, ktorý sa po­beral na výšinu.

Bible21

14 Šli tedy do měs­ta. Jakmi­le veš­li do měs­ta, hle – pro­ti nim jde Sa­muel a míří vzhů­ru na návrší.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček