Ekumenický1. Samuelova9,13

1. Samuelova 9:13

Keď voj­dete do mes­ta, musíte ho za­stih­núť prv, než sa odo­berie na výšinu k jedlu. Ľud totiž nebude jesť, kým on ne­príde. Po­zvaní budú jesť až po­tom, keď on požeh­ná obetu. Len choďte, práve ho za­stih­nete.


Verš v kontexte

12 Od­povedali im: Áno, je pred tebou. Len sa poponáhľaj, lebo práve dnes prišiel do mes­ta. Dnes má totiž ľud na výšine obetu s hostinou. 13 Keď voj­dete do mes­ta, musíte ho za­stih­núť prv, než sa odo­berie na výšinu k jedlu. Ľud totiž nebude jesť, kým on ne­príde. Po­zvaní budú jesť až po­tom, keď on požeh­ná obetu. Len choďte, práve ho za­stih­nete. 14 Tak vy­stúpili do mes­ta. Keď vchádzali do jeho stredu, šiel proti nim Samuel, ktorý sa po­beral na výšinu.

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

13 Ako voj­dete do mes­ta, hneď ho naj­dete, prv ako vy­j­de na výšinu jesť, lebo ľud nebude jesť, do­kiaľ ne­prij­de, lebo on požeh­ná bit­nej obeti, a len potom budú jesť po­zvaní. A tak teraz iďte hore, lebo práve teraz ho naj­dete.

Evanjelický

13 Keď vstúpite do mes­ta, náj­dete ho, skôr než vy­j­de jesť na výšinu; ľud totiž nebude jesť, kým on ne­príde, lebo on má požeh­nať obeť, a len po­tom budú jesť po­zvaní. Choďte teda hore, lebo práve dnes ho náj­dete.

Ekumenický

13 Keď voj­dete do mes­ta, musíte ho za­stih­núť prv, než sa odo­berie na výšinu k jedlu. Ľud totiž nebude jesť, kým on ne­príde. Po­zvaní budú jesť až po­tom, keď on požeh­ná obetu. Len choďte, práve ho za­stih­nete.

Bible21

13 Vy­hle­dej­te ho, hned jak při­jdete do měs­ta, než se vy­dá k hostině na návrší. Li­dé ne­začnou jíst, dokud ne­při­jde, pro­tože on má obětní hod požeh­nat. Teprve pak se po­zvaní dají do jíd­la. Když vy­razí­te hned, za­stih­nete ho právě včas.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček