Ekumenický1. Samuelova9,15

1. Samuelova 9:15

Deň pred príchodom Sau­la zjavil Hos­podin Samuelovi:


Verš v kontexte

14 Tak vy­stúpili do mes­ta. Keď vchádzali do jeho stredu, šiel proti nim Samuel, ktorý sa po­beral na výšinu. 15 Deň pred príchodom Sau­la zjavil Hos­podin Samuelovi: 16 Zaj­tra o tomto čase pošlem k tebe muža z Benjamínovho územia. Toho po­mažeš za voj­vod­cu nad mojím iz­rael­ským ľudom. On ho vy­slobodí z moci Filištín­cov, lebo som zhliadol na svoj ľud a jeho volanie o pomoc prenik­lo až ku mne.

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

15 A Hos­podin bol zjavil Samuelovi jeden deň prv, ako prišiel Saul, a riekol:

Evanjelický

15 Hos­podin však deň pred príchodom Sau­lovým vy­javil Samuelovi:

Ekumenický

15 Deň pred príchodom Sau­la zjavil Hos­podin Samuelovi:

Bible21

15 Den před Saulovým přícho­dem Hos­po­din Sa­mue­lovi pro­zra­dil:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček