Ekumenický1. Samuelova21,4

1. Samuelova 21:4

Máš teda dačo poruke? Daj mi päť chlebov alebo čo náj­deš.


Verš v kontexte

3 Dávid od­vetil kňazovi Achímelekovi: Kráľ ma niečím po­veril. Po­vedal mi: Ni­kto sa ne­smie do­zvedieť o tvojom po­slaní, ktorým som ťa po­veril. Mláden­cov som obo­známil s miestom, kde sa so mnou stret­nú. 4 Máš teda dačo poruke? Daj mi päť chlebov alebo čo náj­deš. 5 Kňaz od­vetil Dávidovi: Obyčaj­ný chlieb ne­mám poruke, mám iba po­svät­ný chlieb. Vy­varovali sa však mláden­ci as­poň styku so ženou?

späť na 1. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

4 A kňaz od­povedal Dávidovi a riekol: Ne­mám obec­ného chleba pod rukou. Je tu iba po­svät­ný chlieb, jest­li sa mláden­ci za­chovali as­poň od ženy.

Evanjelický

4 Teraz čo máš poruke? Daj mi päť chlebov, alebo čokoľvek náj­deš!

Ekumenický

4 Máš teda dačo poruke? Daj mi päť chlebov alebo čo náj­deš.

Bible21

4 Takže, co máš po ru­ce? Dej mi pět chle­bů ane­bo co se najde.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček